Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Kováčová.

 

 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

 

 


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Kováčová

V Kováčovej, dňa 15.02.2018

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré sa uskutoční

dňa  20.02.2018 (utorok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu.

 

 

Program :

 

 • Otvorenie – schválenie programu.
 • Voľba návrhovej  komisie.
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Kováčová a USAL Slovakia – zhodnocovanie nehnuteľností – leasing a účastinná spoločnosť, s.r.o.          
 • Dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2017.
 • Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci v roku 2017. Plán činnosti MKS v Kováčovej na rok 2018.
 • Schválenie VZN obce Kováčová č. 103/2018 – zriaďovacia listina a štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Kováčová.
 • Schválenie odpredaja nepotrebného majetku obce.
 • Aktualizácia územného plánu obce Kováčová.
 • Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2017. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2018.
 • Rôzne.
 • Diskusia.
 • Schválenie uznesení.
 • Záver.

 

Pozývajú sa :

 • poslanci OZ
 • hlavná kontrolórka obce

 

Prizývajú sa :

 • riaditeľka  ZŠ s MŠ
 • pracovníci OcÚ

 

 

                                                                                                                  Ing. Ján Izrael

                                                                                                               starosta  obce, v.r.

 

Súbor na stiahnutie Pozvánka na OZ dňa 20.02.2018.pdf Pozvánka na OZ dňa 20.02.2018.pdf (135.6 kB)

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 17989

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup

Úvodná stránka