Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Kováčová.

 

 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

 

 


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Kováčová

V Kováčovej, dňa 07.12.2017

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré sa uskutoční

dňa  12.12.2017 (utorok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu.

 

 

Program :

 

 1. Otvorenie – schválenie programu.
 2. Voľba návrhovej  komisie.
 3. Schválenie rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2018. Stanoviská HK obce a komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu rozpočtu na rok 2018.          
 4. Schválenie VZN obce Kováčová č. 101/2017 o dani z nehnuteľností.
 5. Schválenie VZN obce Kováčová č. 102/2017, ktorým sa mení VZN obce Kováčová č. 77/2012 o dani za psa, 79/2012 o dani za ubytovanie, 80/2012 o dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje, 81/2012 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
 6. Schválenie zadávacích podmienok pre aktualizáciu územného plánu a zadávacích podmienok pre digitalizáciu územného plánu obce Kováčová.
 7. Ročné odmeny za rok 2017.
 8. Čiastková správa z kontrolnej činnosti HK obce v roku 2017. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Schválenie uznesení.
 12. Záver.

 

Pozývajú sa :

 • poslanci OZ
 • hlavná kontrolórka obce

 

Prizývajú sa :

 • riaditeľka  ZŠ s MŠ
 • pracovníci OcÚ

 

 

                                                                                                                 Ing. Ján Izrael

                                                                                                              starosta  obce, v.r.

 

Súbor na stiahnutie Pozvánka na OZ dňa 12.12. 2017.pdf Pozvánka na OZ dňa 12.12. 2017.pdf (135.1 kB)

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 17958

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup

Úvodná stránka