Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Obecný úrad Kováčová - OZNAMY

Obecný úrad v  Kováčovej oznamuje občanom, platiteľom miestnych daní a poplatkov, že sa bude vyberať  daň  z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, ktoré si môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obce, v kancelárii prvého kontaktu, na prízemí obecného úradu.

 

Výber daní bude v dvoch termínoch a to :

prvý termín od 30. apríla 2018 do 11. mája 2018

druhý termín od 13. júna 2018 do 22. júna 2018

 

Ak sa rozhodnete pre bezhotovostnú platbu, môžete si v uvedených termínoch rozhodnutia prevziať a úhradu vykonať elektronicky.   

 

Počas vyberania miestnych daní a poplatkov 

sú upravené stránkové hodiny pre kanceláriu prvého kontaktu, na prízemí úradu

(pokladnica obce – miestnosť pre výber daní a poplatkov) a  to  nasledovne :

 

pondelok        8:00-11:00            13:00-16:00 hod.

utorok             8:00-11:00            13:00-16:00 hod.

streda              8:00-11:00            13:00-17:00 hod.

štvrtok            8:00-11:00            13:00-16:00 hod.

piatok             8:00-12:00  

 

  Prosíme, aby ste rešpektovali uvedené stránkové hodiny.  Za pochopenie ďakujeme.

 

Súbor na stiahnutie Oznam výber daní.pdf Oznam výber daní.pdf (66.1 kB)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Kováčová                   

V Kováčovej, dňa 19.04.2018

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré sa uskutoční

dňa  24.04.2018 (utorok) o 18,00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu.

 

 

Program :

 

 1. Otvorenie – schválenie programu.
 2. Voľba návrhovej  komisie.
 3. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Stanoviská k Záverečnému účtu Obce Kováčová a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017 – audítor, hlavný kontrolór, komisia FaSOM.
 4. Správa o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.2017.          
 5. Schválenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou STAVEBNÝ HOLDING, a.s. Bratislava na prevod infraštruktúrneho majetku do vlastníctva obce Kováčová.          
 6. Schválenie VZN obce Kováčová č. 104/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Kováčová. 
 7. Rôzne.
 8. Diskusia.
 9. Schválenie uznesení.
 10. Záver.

 

Pozývajú sa :

 • poslanci OZ
 • hlavná kontrolórka obce

 

Prizývajú sa :

 • riaditeľka  ZŠ s MŠ
 • pracovníci OcÚ

 

 

                                                                                                    Ing. Ján Izrael

                                                                                                 starosta  obce, v.r.

 

Súbor na stiahnutie Pozvánka na OZ dňa 24.04.2018.pdf Pozvánka na OZ dňa 24.04.2018.pdf (137.7 kB)

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Zákaz vypaľovania

Súbor na stiahnutie Ochrana lesov pred požiarmi.pdf Ochrana lesov pred požiarmi.pdf (774.8 kB)

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18004

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup

Úvodná stránka