Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Cirkevný zbor ECAV - pozvánka

Jánsky organový koncert

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Kováčová                   

V Kováčovej, dňa 19.06.2017

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Kováčovej, ktoré sa uskutoční

dňa  26.06.2017 (pondelok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu.

 

 

Program :

 1. Otvorenie – schválenie programu.
 2. Voľba návrhovej  komisie.
 3. Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. Výročná správa. Stanoviská k účtovnej závierke – audítor, hlavný kontrolór, komisia FaSOM.
 4. Schválenie I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Kováčovej na rok 2017. Stanovisko komisie FaSOM k návrhu I. zmeny rozpočtu.          
 5. Schválenie VZN obce Kováčová č. 97/2017 o poskytovaní sociálnych služieb Obcou Kováčová a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi.
 6. Schválenie VZN obce Kováčová č. 98/2017 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za prenájom priestorov, budov, pozemkov a zariadení Obce Kováčová.
 7. Schválenie VZN obce Kováčová č. 99/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kováčová č. 91/2016 v znení VZN obce Kováčová č. 94/2016.
 8. Schválenie VZN obce Kováčová č. 100/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.
 9. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017. 
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Schválenie uznesení.
 13. Záver.

 

Pozývajú sa :

 • poslanci OZ
 • hlavná kontrolórka obce

 

Prizývajú sa :

 • riaditeľka  ZŠ s MŠ
 • pracovníci OcÚ

 

                                                                                                             Ing. Ján Izrael

                                                                                                          starosta  obce, v.r.

 

Súbor na stiahnutie Pozvánka na OZ dňa 26.06.2017.pdf Pozvánka na OZ dňa 26.06.2017.pdf (136 kB)

PENALTA CUP KOVÁČOVÁ 2017

Penalta cup 2017

Turistické oznamy

 

 

Súbor na stiahnutie Akcia - Roháče - oznam.pdf Akcia - Roháče - oznam.pdf (61.5 kB)

Verejná vyhláška

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene oddelenie požiarnej prevencie


dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 17941

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup

Úvodná stránka