Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Kováčová.

 

 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

 

 


 

Začatie obstarávania územného plánu

OZNAM

 

Obec Kováčová, ako obstarávateľ Územného plánu obce Kováčová a jeho zmien a doplnkov podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) týmto oznamuje

začatie obstarávania

AKTUALIZÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOVÁČOVÁ

Obec Kováčová v súlade s § 30 stavebného zákona preskúmalo platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou je Územný plán obce Kováčová schválený Obecným zastupiteľstvom v Kováčovej dňa 28.2.2006 uznesením č. 116/2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a rozhodlo, že vzhľadom na sústavné sledovanie a vyhodnocovanie informácií o využívaní územia ako aj potreby zosúladenia územnoplánovacej dokumentácie s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, je potrebné zabezpečiť aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie obce formou jej zmien a doplnkov. Na základe tohto rozhodnutia, Obec Kováčová sústreďuje informácie a požiadavky na zmeny alebo doplnenia týkajúce sa riešenia ÚPN O Kováčová od dotknutých orgánov štátnej správy, verejnosti a všetkých subjektov podieľajúcich sa na využívaní územia.

Nakoľko sa jedná o riešenie zmien a doplnkov platného ÚPN O Kováčová, navrhované zámery, požiadavky alebo námety na zmeny riešení, musia byť v súlade so zadaním pre spracovanie ÚPN O Kováčová schváleným Obecným zastupiteľstvom v Kováčovej uznesením č. 107/2001 zo dňa 23.1.2001 a s celkovou koncepciou platného ÚPN O Kováčová (napr. požiadavky z hľadiska zmien funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, riešenie dopravných vzťahov, umiestnenie verejnoprospešných stavieb, a pod.) Vaše požiadavky môžete predložiť písomne najneskôr do 18.6.2018, na Obecný úrad v Kováčovej, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová.

Oznam je zverejnený aj na internetovej stránke obce Kováčová www.kovacova.sk.

 

                                                                                            Ing. Ján Izrael

                                                                                             starosta obce

Ing. Katarína Tisončíková

odborne spôsobilá osoba

na obstarávanie ÚPP a ÚPD

dnes je: 22.8.2018

meniny má: Tichomír

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18028

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka