Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kúpeľný prameň

Pôvodný prameň

 

 

V kúpeľoch sa liečia pacienti chorí na pohybové ústrojenstvo a nervové choroby, pričom liečebné procedúry poskytujú špecializovaní zdravotnícki pracovníci. Z chorôb pohybového ústrojenstva sú indikované stavy po úrazoch, najmä zlomeninách a po ortopedických operáciách, nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice, mimokĺbové formy reumatizmu, následné stavy po infekčných artritídach, postupujúci zápal kĺbov a postupné tuhnutie chrbtice. Z nervových chorôb sú indikované koreňové syndrómy podmienené chorobami chrbtice a bolestivé afekcie periférnych nervov po odznení akútneho štádia. Ďalej tu možno liečiť aj ženské choroby, choroby žlčových ciest a pečene, žalúdočných a črevných chorôb.

 

V „starých“ kúpeľoch, to znamená ešte na prelome 60.- 70. rokov minulého storočia, fungovala len ambulantná zložka a verejná diétna jedáleň bez ubytovacej časti. Už roku 1969 sa však začala výstavba prvého (detského) liečebného ústavu Marína s ubytovacou, stravovacou a vyšetrovacou časťou a dvoma bazénmi. Ústav odovzdali do užívania v roku 1976.  Už v priebehu prvých piatich rokov prevádzky sa v jeho priestoroch odbornej starostlivosti dostalo viac ako 5 tisícom pohybovo postihnutých detí s neurologickými a ortopedickými diagnózami. V roku 1991 sa Detskom liečebnom ústave Marína vystriedali stovky detských pacientov vo veku od 3 do 15 rokov.  V ústave sa liečilo ročne okolo 1000 pacientov pod dozorom 10 odborných lekárov, 36 rehabilitačných sestier a pracovníkov a 200 ostatných zamestnancov. Od roku 1996 je Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.
Kováčová Kúpele, pod vedením riaditeľky MUDr. Márie Chylovej zariadením s právnou subjektivitou, pričom ako samostatný subjekt dokázal svoju opodstatnenosť a schopnosť existencie pri racionálnom a efektívnom prístupe ku každej činnosti. O čosi neskôr, než otvorili Marínu, položili základný kameň ďalšieho ústavu pre dospelých, ktorý od roku 1987 slúži na doliečovanie poúrazových stavov pohybového systému. Prameň s kapacitou okolo 3 tisíc l/min. v súčasnosti ako jediný zdroj patrí medzi najvýdatnejšie na Slovensku a zásobuje všetky tunajšie kúpeľné i rekreačné zariadenia. Liečiť sa možno po celý rok, atraktívne je, prirodzene, najmä obdobie od mája do októbra. V Rehabilitačnom liečebnom ústave s 210 lôžkami a 287 pracovníkmi sa v roku 1991 vystriedalo 1800 pacientov. V roku 1992 prebiehala dostavba areálu, zariadení, rehabilitačnej záhrady, minigolfu, technicko-hospodárskej budovy ústavu a pre lepšiu adaptáciu pacientov pribudli bezbariérové vstupy. Kúpele Sliač a Kováčová, a.s., sú podľa švajčiarskej klasifikácie zatriedené do klimatoterapeutickej oblasti so sedatívnou, utišujúcou klímou. Základom kúpeľnej liečby v kúpeľoch sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené parafínovými zábalmi, klasickou podvodnou i reflexnou masážou a komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. Neodmysliteľný je rehabilitačný telocvik a doplnkom liečby je medikamentózna liečba. Ako sme už spomenuli, pre nedostatok ubytovacích priestorov pre dospelých pacientov mala liečba v kúpeľoch Kováčová dlho ambulantný charakter. Pacienti do kúpeľov dochádzali z okolia, alebo boli ubytovaní v súkromných domoch, kde ubytovanie zabezpečovali cestovné kancelárie. Situácia sa zmenila od júla 1993, kedy bol daný do prevádzky rekonštruovaný liečebný dom Detvan so 40 lôžkami, stojaci na mieste pôvodného objektu z čias po I. svetovej vojne. V súčasnosti je súčasťou Kúpeľov Sliač a Kováčová a. s. Táto liečebňa slúži pre liečbu dospelých pacientov. Národné rehabilitačné centrum (NRC) bolo zriadené 1. januára 1996 z bývalého Rehabilitačného liečebného ústavu, neskôr premenovaného na Liečebno-rehabilitačné centrum, aby ho v marci toho roku za účasti predsedu NR SR Ivana Gašparoviča uviedli do prevádzky. Vzápätí tu otvorili konzultačné, metodické a edukačné centrum, ktorého hlavným zameraním sa stalo prideľovanie vozíkov pre imobilných. Vo funkcii riaditeľa zariadenia pôsobil (a pôsobí) špičkový odborník doc. MUDr. Myrón Malý, PhD., ktorý je v Kováčovej od polovice 80. rokov 20. storočia.
Najkomplikovanejšie z úrazov sú poranenia miechy a mozgu a NRC je prvým a jediným zariadením v SR, poskytujúcim komplexnú poúrazovú starostlivosť o pacientov po poranení miechy, operáciach chrbtice, amputáciach a polytraumách s poruchou chôdze. Kováčová sa tokom času stala kúpeľmi celoštátneho významu. Štatút kúpeľného miesta zaručil ochranu minerálneho zdroja a režim vo vnútornom kúpeľnom území zasa to, aby kúpele mohli dobre plniť svoju úlohu navracania zdravia tým, čo to potrebujú. Už na základe urbanisticko-architektonickej súťaže riešenia tohto miesta zo 70. rokov 20. storočia nastal rozvoj, ktorý počítal s vybudovaním liečebných ústavov, stravovacími a kultúrnymi zariadeniami, obchodnou sieťou, lesoparkom a reprezentačným stredom. Občianska vybavenosť v ničom nemala zaostávať za progresívnym riešením iných zdravotníckych zariadení. Už v tom období patril Kováčovej doslova prívlastok bezbariérová obec. Šlo o výsledok veľmi úzkej spolupráce obecného úradu a rehabilitačného centra. Od začiatku fungovania centra bolo zrejmé, že za žiadnych okolností by sa nemalo stať uzatvoreným ústavom či azylovým zariadením. Najmä z psychického hľadiska je totiž veľmi dôležitá integrácia pacientov medzi tých, ktorí majú to šťastie byť zdraví. Vieme, aké možnosti pohybu má človek odkázaný na invalidný vozík, i to, aké architektonické bariéry mu ho znemožňujú. A tak docent Malý so starostom obce Brachnom spoločne hľadali možnosti, ako sprístupniť vozičkárom obchody, poštu, reštauračné zariadenia. Tam, kde to bolo možné, v krátkom čase pribudli nájazdové rampy, pričom sa to zaobišlo bez veľkých investícií. V súčasnosti sa už pri všetkých stavbách v obci myslí aj na bezbariérový prístup. Ak naň náhodou pozabudne projektant, starosta ho na to upozorní. Nájazdové rampy uvítali nielen pacienti, ale aj obyvatelia obce, najmä mladé mamičky.

 

 

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18119

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka