Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kováčová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 94
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
24/2019Ján Chamula, Strážska cesta 49, 960 01 ZvolenZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA0,00 €13.11.2019nestanovený
23/2019ŠK Prameň Kováčováo poskytnutí finančnej dotácie na rok 20196 400,00 €7.10.201931.12.2019
22/2019HEX-STAV, s.r.o.ZMLUVA O DIELOObnova a doplnenie info systému v obci Kováčová10 620,00 €28.9.2019nestanovený
21/2019SAK plus, s.r.o.Zmluva o dieloObecný úrad Kováčová - montáž slaboprúdových rozvodov7 700,00 €29.8.2019nestanovený
20/2019EKOIZOL, spol. s r. o.Zmluva o dieloSpoločenské zariadenie ATC Kováčová –zateplenie strešného plášťa prístavby na objekte SZ ATC11 520,95 €23.8.2019nestanovený
19/2019K&S Grup, s.r.o, Kapitulská 13, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovPoskytovanie stravovania(obedov) pre dôchodcov0,00 €26.7.2019nestanovený
18/2019Slovenský futbalový zväzDodatok č. 1 k zmluve d spolupráci a financovaní realizácie športového objektu10 000,00 €24.7.2019nestanovený
17/2019Juraj Šuba Bydlisko: Havran 1541, 963 01 KrupinaNájomná zmluvaNájom obecnej chaty 720,00 €2.7.2019nestanovený
16/2019KOLEK, s.r.o. Ing. Milan Mrva, Mikušovská cesta 5319 Dodatok č. I. ku Zmluve o dielo na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová“Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy Obecného úradu Kováčová 647 027,70 €19.6.2019nestanovený
15/2019Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORYposkytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 116 255,01 €19.6.2019nestanovený
14/2019KOLEK, s.r.o. Ing. Milan Mrva, Mikušovská cesta 5319 ZMLUVA O DIELO„Obnova drevených stropov nad administratívnym traktom budovy OcÚ Kováčová28 519,36 €13.6.2019nestanovený
13/2019ELMIK Vráble s.r.o Staničná 502 , Vráble , 952 01ZMLUVA O DIELORekonštrukcia miestneho rozhlasu – Obec Kováčová, IV.etapa2 204,40 €13.6.2019nestanovený
12/2019Slovenská inovačná a energetická agentúra sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G724ZMENA ZMLUVY0,00 €29.5.2019nestanovený
11/2019Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019Dni obce Kováčová 20191 400,00 €29.5.2019nestanovený
10/2019Kúpele Kováčová, s.r.o Kúpeľná 76/70, 962 37 KováčováNájomná zmluva Prenájom časti oplotenia Zóny oddychu a hier pre deti 450,00 €27.4.2019nestanovený
9/2019Lesnícke náradie GRUBE s.r.o, Kúpeľná 2, 962 37 KováčováZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENAZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 500,00 €8.3.2019nestanovený
8/2019MAPA Slovakia Digital, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 117_MSD_Kováčová, Geografický informačný systém určený pre samosprávyPrístup na špecifický softvérový produkt s názvom „mOBEC verzia 2.2“, ktorý je určený na vizualizáciu katastra, digitálneho územného plánu, inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát na podklade digitálnych máp obce. 480,00 €3.3.2019nestanovený
7/2019KOLEK, s.r.o. Mikušovská cesta 5319Zmluva o dielo Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy obecného úradu, Kúpeľná 12, KováčováRekonštrukcia vnútorných priestorov budovy obecného úradu, Kúpeľná 12, Kováčová21 806,00 €22.2.2019nestanovený
6/2016RNDr. Peter Koleda, PhD. Svätý Anton 388, 96972 AUTORSKÁ ZMLUVA „Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“„Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“1 000,00 €19.2.2019nestanovený
5/2019Bluhm Partner s.r.o., Račianska 66, 831 02 BratislavaZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvaVypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie, bližšie zadefinovaný rozsah cenovej ponuky v prílohe Zmluvy pre stavbu pod názvom „Denný stacionár v obci Kováčová“14 235,00 €16.2.2019nestanovený
4/2019Waste Transport, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní prácDohoda o cene bod 2.2. sa mení Príloha k Zmluve o vykonávaní prác uzatvorenej dňa 28.12.2001 a nahrádza sa novým znením0,00 €1.2.2019nestanovený
3/2019ŠK Prameň KováčováZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201923 600,00 €31.1.201931.12.2019
2/2019Ing. Anna Hašková, audítorka ZvolenZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky 950,00 €31.1.2019nestanovený
1/2019Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Kováčová, 962 37 Kováčová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 700,00 €31.1.2019nestanovený
27/2018OZ Gorazdík Kováčováo poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 v sume 800,00 €, 800,00 €28.12.2018nestanovený
26/2018SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a BratislavaZmluva o dodávke plynuZdružená dodávka plynu0,00 €11.12.2018nestanovený
25/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské Nivy 44/a BratislavaKúpna zmluva, Elektrická energiaElektrická energia0,00 €27.11.2018nestanovený
24/2018Mesto Zvolen Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen 00320439Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 560,00 €17.11.201831.12.2018
23/2018Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ85,00 €17.11.201831.12.2018
22/2018Súkromné centrum voľného času QUO VADIS I. Krasku 7, 960 01 Zvolen Štatutárny orgán: : Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 130,00 €17.11.201831.12.2018
21/2018INTEXCOM s.r.o. V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 365,00 €17.11.2018nestanovený
20/2018Stredné Slovensko,oblastná org. cestovného ruchuZmluva o spolupráci a propagáciiSpolupráca na podujatí Kováčovská desiatka 710,00 €12.11.201830.11.2018
19/2018KOLEk s.r.o., Mikušovská cesta č.5319, 984 01 LučenecZmluva o dieloZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová 663 305,12 €1.11.2018nestanovený
18/2018ELMIK Vráble s.r.oZmluva o dieloRekonštrukcia miestneho rozhlasu – Obec Kováčová, III.etapa10 180,80 €22.9.2018nestanovený
16856/01Marius Pedersen a.s.Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpaduPrenájom nádob na zber zmesového komunálneho odpadu6,47 € (jednotková)25.7.2018nestanovený
17/2018HEX-STAV, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia chodníka na ul. Hrby, Kováčová45 000,00 €14.7.2018nestanovený
16/2018OCTAGO CORPORATION j.s.a.Zmluva o dielo„Workout Kováčová“9 681,60 €12.7.2018nestanovený
15/2018ELENIT, s.r.o.Zmluva o dielo Realizácia stavebných prác na Workoutovom ihrisku“Realizácia stavebných prác na Workoutovom ihrisku23 791,68 €11.7.2018nestanovený
14/2018SMSD, s.r.o.Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovPoskytovanie stravovania (obedov) pre dôchodcov s trvalým pobytom v Obci Kováčová0,00 €9.6.2018nestanovený
13/2018ELENIT, s.r.o.Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy objektu SZ ATC KováčováRekonštrukcia strechy objektu SZ ATC Kováčová50 256,66 €7.6.2018nestanovený
12/2018STAVEBNÝ HOLDING, a.s.Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku do vlastníctva obce KováčováOdplatný prevod vlastníctva k dohodnutému predmetu kúpy1,00 €24.5.2018nestanovený
16272/51Marius Pedersen, a.s.Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomPredmetom zmluvy je zabezpečenie služieb pre objednávateľa: zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €1.5.2018nestanovený
11/2018NATUR-PACK, a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.0,00 €1.5.2018nestanovený
10/2018USAL Slovakia - zhodnocovanie nehnuteľností - leasing a účastinná spoločnosť, s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena17,00 € (jednotková)14.3.2018nestanovený
9/2018Zuzana MikulováKúpna zmluva50,00 €9.3.2018nestanovený
95/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o dieloDigitalizácia územného plánu obce Kováčová7 350,00 €6.3.201830.4.2018
8/2018Ing. arch. Peter KaššaZmluva o dielo Aktualizácia Územného plánu obce Kováčová5 500,00 €24.2.2018nestanovený
7/2018ELMIK Vráble s.r.oZmluva o dieloRekonštrukcia miestneho rozhlasu – Obec Kováčová7 052,16 €24.2.2018nestanovený
6/2018osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyÚprava práv a popvinností pri určení zodpovednej osoby a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov42,00 € (jednotková)6.2.2018nestanovený
5/2018Waste Transport, a.s.Dodatok k zmluve o vykonávaní prácDohoda o cene0,00 €1.2.2018nestanovený
Položky 1-50 z 94

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18119

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka