Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Kováčová » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2019Bluhm Partner s.r.o., Račianska 66, 831 02 BratislavaZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvaVypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie, bližšie zadefinovaný rozsah cenovej ponuky v prílohe Zmluvy pre stavbu pod názvom „Denný stacionár v obci Kováčová“14 235,00 €16.2.2019nestanovený
4/2019Waste Transport, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní prácDohoda o cene bod 2.2. sa mení Príloha k Zmluve o vykonávaní prác uzatvorenej dňa 28.12.2001 a nahrádza sa novým znením0,00 €1.2.2019nestanovený
3/2019ŠK Prameň KováčováZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201923 600,00 €31.1.201931.12.2019
2/2019Ing. Anna Hašková, audítorka ZvolenZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky 950,00 €31.1.2019nestanovený
1/2019Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Kováčová, 962 37 Kováčová Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 700,00 €31.1.2019nestanovený
27/2018OZ Gorazdík Kováčováo poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePredmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 v sume 800,00 €, 800,00 €28.12.2018nestanovený
SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a BratislavaZmluva o dodávke plynuZdružená dodávka plynu0,00 €11.12.2018nestanovený
25/2018Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské Nivy 44/a BratislavaKúpna zmluva Elektrická energia0,00 €27.11.2018nestanovený
24/2018Mesto Zvolen Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen 00320439Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 560,00 €17.11.201831.12.2018
23/2018Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ85,00 €17.11.201831.12.2018
22/2018Súkromné centrum voľného času QUO VADIS I. Krasku 7, 960 01 Zvolen Štatutárny orgán: : Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 130,00 €17.11.201831.12.2018
21/2018INTEXCOM s.r.o. V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíFinančná dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ 365,00 €17.11.2018nestanovený
20/2018Stredné Slovensko,oblastná org. cestovného ruchuZmluva o spolupráci a propagáciiSpolupráca na podujatí Kováčovská desiatka 710,00 €12.11.201830.11.2018
19/2018KOLEk s.r.o., Mikušovská cesta č.5319, 984 01 LučenecZmluva o dieloZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová 663 305,12 €1.11.2018nestanovený
18/2018ELMIK Vráble s.r.oZmluva o dieloRekonštrukcia miestneho rozhlasu – Obec Kováčová, III.etapa10 180,80 €22.9.2018nestanovený
16856/01Marius Pedersen a.s.Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpaduPrenájom nádob na zber zmesového komunálneho odpadu6,47 € (jednotková)25.7.2018nestanovený
17/2018HEX-STAV, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia chodníka na ul. Hrby, Kováčová45 000,00 €14.7.201830.9.2018
16/2018OCTAGO CORPORATION j.s.a.Zmluva o dielo„Workout Kováčová“9 681,60 €12.7.2018nestanovený
15/2018ELENIT, s.r.o.Zmluva o dieloRealizácia stavebných prác na Workoutovom ihrisku23 791,68 €11.7.201821.7.2018
14/2018SMSD, s.r.o.Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovPoskytovanie stravovania (obedov) pre dôchodcov s trvalým pobytom v Obci Kováčová0,00 €9.6.2018nestanovený
13/2018ELENIT, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia strechy objektu SZ ATC Kováčová50 256,66 €7.6.201823.7.2018
12/2018STAVEBNÝ HOLDING, a.s.Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku do vlastníctva obce KováčováOdplatný prevod vlastníctva k dohodnutému predmetu kúpy1,00 €24.5.2018nestanovený
16272/51Marius Pedersen, a.s.Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomPredmetom zmluvy je zabezpečenie služieb pre objednávateľa: zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €1.5.2018nestanovený
11/2018NATUR-PACK, a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.0,00 €1.5.2018nestanovený
10/2018USAL Slovakia - zhodnocovanie nehnuteľností - leasing a účastinná spoločnosť, s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o zriadení vecného bremena17,00 € (jednotková)14.3.2018nestanovený
9/2018Zuzana MikulováKúpna zmluva50,00 €9.3.2018nestanovený
95/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o dieloDigitalizácia územného plánu obce Kováčová7 350,00 €6.3.201830.4.2018
8/2018Ing. arch. Peter KaššaZmluva o dielo Aktualizácia Územného plánu obce Kováčová5 500,00 €24.2.2018nestanovený
7/2018ELMIK Vráble s.r.oZmluva o dieloRekonštrukcia miestneho rozhlasu – Obec Kováčová7 052,16 €24.2.2018nestanovený
6/2018osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyÚprava práv a popvinností pri určení zodpovednej osoby a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov42,00 € (jednotková)6.2.2018nestanovený
5/2018Waste Transport, a.s.Dodatok k zmluve o vykonávaní prácDohoda o cene0,00 €1.2.2018nestanovený
4/2018URBÁNI & Partners s.r.o.Zmluva o poskytovaní právnych služiebPoskytovanie právnych služie pri vybavovaní právnych záležitostí týkajúcich sa klienta 192,00 € (jednotková)27.1.2018nestanovený
3/2018ŠK Prameň KováčováZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 201823 600,00 €11.1.2018nestanovený
2/2018OZ Gorazdík KováčováZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 800,00 €11.1.2018nestanovený
1/2018Jednota dôchodcov Slovenska - ZO KováčováZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 700,00 €11.1.2018nestanovený
21/2017Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci KováčováVzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry20 000,00 €19.12.2017nestanovený
617020074Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie0,00 €19.12.2017nestanovený
20/2017Ing. Anna HaškováZmluva o posklovaní audítorských služiebAudit individuálnej účtovnej závierky 950,00 €11.12.2017nestanovený
19/2017Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 na záujmové vzdelávanie detí v Súkromnom centre voľného času 100,00 €8.12.201731.12.2017
18/2017Mesto ZvolenZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 na záujmové vzdelávanie detí v Súkromnom centre voľného času 540,00 €5.12.201731.12.2017
17/2017INTEXCOM s.r.o.Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 na záujmové vzdelávanie detí v Súkromnom centre voľného času 450,00 €5.12.201731.12.2017
16/2017Súkromné centrum voľného času QUO VADISZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 na záujmové vzdelávanie detí v Súkromnom centre voľného času 190,00 €29.11.201731.12.2017
15/2017Jozef PuškárZmluva o dieloVýkon zimnej údržby miestnych komunikácií0,00 €29.11.201728.2.2019
14/2017Pavel Drašnar ALKASZmluva o dieloKamerový monitorovací systém pre obec Kováčová - II. etapa12 651,12 €25.10.201730.11.2017
13/2017Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchuZmluva o spolupráci a propagáciispolupráca organizátora Obec Kováčová a partnera Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu na podujatí „Kováčovská desiatka“1 250,00 €28.10.2017nestanovený
12/2017ELENIT, s.r.o.Zmluva o dieloOprava strechy objektu MŠ v Kováčovej6 970,80 €14.10.201731.10.2017
57/POD-53/17Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny-zlepšovanie kvality životného prostredia na vidiekuPoskytnutie dotácie - Náučný chodník Duby v Kováčovej4 286,40 €27.9.2017nestanovený
3/2017Uniforst, spol. s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej plochyPoskytnutie reklamnej plochy na akciu 100,00 €22.7.201730.7.2017
2/2017HEX-STAV, s.r.o.Zmluva o dielo„Kováčová ul. Slobody, Dom smútku – chodník a spevnené plochy“42 202,07 €1.6.201730.9.2017
11/2017STAVEBNÝ HOLDING, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenaVecné bremeno, Právo zodpovedajúce vecnému bremenu0,00 €25.5.2017nestanovený
Položky 1-50 z 75

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

Ako hodnotíte našu stránku?
 
 
35%

 
 
 
33%

 
Počet hlasujúcich: 18077

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kováčová

Autor fotografií:

webygroup
ÚvodÚvodná stránka